image

سارا براونر

عکاس

سارا براونر یک عکاس برجسته است که سالها تجربه در صنعت عکاسی مد و ایجاد الهام از طبیعت است. سارا از رویکرد هنری خود در کنار ابزار انتخابش استفاده می کند – فیلم – برای ساخت تصاویر هنری زیبا، صادقانه و باهوش طبیعی است.

 

سارا براونر، آثار زیبایی عمیق را ایجاد می کند که آیا عکسبرداری یک مقاله سرمقاله، پخش یک لحظه یک بار در یک زندگی عروسی و یا ایجاد تصاویر هنری زیبا.

14+سال تجربه
68پروژه تکمیل شده
27جایزه دریافتی

بهتر با هم

به عنوان یک تیم خوب

اس.بی در مورد هر یک از پروژه های خود با همدست و همسرش، دیوید، میرود. با پیشینه ای در معماری، دیوید دیدگاه ضروری را برای تیم فراهم می کند.

 

او دوم در تمام طول روز می کوبد و صحنه بزرگتری را به نمایش می گذارد تا محیط جشن خود را به نمایش بگذارد.

 

دو نفره بدون درز، اس.بی و دیوید در حرفه حرفه ای سیال و عزت نفس خود به ایجاد یک تجربه واقعی و تحقق برای مشتریان خود افتخار می کنند.

image